ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ JEAN MONNET


Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Jean Monnet δημιουργήθηκε για να συστεγάσει όλες τις ευρωπαϊκές δράσεις Jean Monnet που αναπτύσσονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών Πάνου Γρηγορίου (http://www.soc.aegean.gr/ext-files/gr/cv/gr-cv-grigoriou.pdf ).
Στο πλαίσιο του Κέντρου έχουν υπαχθεί τα Μαθήματα (Modules) Jean Monnet, η Ευρωπαϊκή Έδρα (European Chair) Jean Monnet Jean Monnet Network on Governance, Pluralism and Trans-nationalism in Europe (www.govunet.eu ).
Μάθημα Jean Monnet είναι : Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές δίκαιο (http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-proptixiako) , ενώ η Έδρα Jean Monnet κινείται περί την θεματική : Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκές Κοινωνίες (http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo). Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Jean Monnet υποστηρίζει ακαδημαϊκές δράσεις σε διδακτορικό επίπεδο και αφορά στη σύμπραξη δέκα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (Αιγαίου, Πειραιώς, Παντείου, Λουξεμβούργου, Καθολικού Πανεπιστημίου Louvain, Nantes, Siegen, Cadix, Paris-Est, Cluj-Napoca).
To Κέντρο υποστηρίζεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, στο οποίο είναι διαθέσιμες όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχουν πολλά βιβλία και περιοδικά περί το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, και προβλέπεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική ημερήσια έκδοση Agence Europe.
Επίσης, το Κέντρο έχει δημιουργήσει δίκτυο επικοινωνίας με τους πολίτες της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου γύρω από θέματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας μέσω του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) Βορείου Αιγαίου.